منو

دستمزد اجرا، قیمت و نصب تری دی پنل


اجرای عملیات نصب تری دی پانل به صورت دهنه پر هر متر مبلغ 18000 هزار تومان

اجرای عملیات شاسی کشی و پروفیل گذاری هر کیلو به مبلغ 4800 تومان

اجرای عملیات شاتگریت دو طرف پانل به ازای هر متر مربع به مبلغ از 9000 تا 13000 تومانلطفا ما را از نظرات ارزشمند خود بهره مند سازید


https://github.com/igoshev/laravel-captcha