منو

انواع تری دی پنل


تری دی پنل غیر باربر

دیوار تری دی پنل غیر باربر به عنوان دیوار جدا کننده مورد استفاده قرار می‌گیرد و نسبت به نوع باربر دارای ضخامت کمتر، عایق با چگالی کمتر (حدود 10 kg\m3 ) و استفاده ‍‍‍‌از مفتول با قطر حداقل 2 میل مجاز می‌یاشد.

تری دی پنل باربر

مطابق دستور العمل اجرایی دیوارهای تری دی پنل، می‌توان ازپانل‌های دیواری باربر بعنوانن عناصر باربر جانبی (دیوار برشی) در سازه متعارف استفاده کرد. اتصال پانل‌ها باربر به سازه اصلی باید به نحوی انجام شود که نیروی جانبی به پانل‌های باربر به نحو مناسب باشد. پانل‌های باربر نسبت به نوع غیر باربر دارای ضخامت بیشتر، مفتول شبکه با قطر حداقل 3 میلی‌متر، عایق با چگالی بیشتر حدود 15 kg\m3 می‌باشد.

تری دی پنل سقفی

پانل‌های سقفی به صورت افقی یا شیبدار با شیب کم به عنوان عضو باربر خمشی و دیافراگم افقی عمل می‌نمایند. ضخامت هسته عایق بر حسب عملکرد پانل سقفی و بارهای وارده نباید کمتر از 60 میلیمتر باشد. بر این مبنا فاصله شبکه‌های جوش شده از یکدیگر حداقل 100 میلیمتر است. در دیافراگم های پنلی از آنجا که شبکه پانل دارای مقدار کمی است باید دیافراگم از طریق میلگرد تقویتی، زیر تقویت گردد.

متال فوم

متال فوم به عنوان نسل دوم پانل‌های پیش ساخته سبک سه بعدی همانند نسل اول خود بر پایه صفحه پلی استایرن و شبکه فولادی تولید می‌شود که علاوه بر آن قاب‌های سبک نورد شده فلزی به عنوان چهارچوب و مهار بندی افقی و عمودی ضمن تامین مقاومت ایستایی و بهبود بسیار عالی شرایط اجرایی که نقش انتقال نیروهای برشی ناشی از نیروهای جانبی را نیز بر عهده دارد. اتصال کامل دیوارها و سقف‌ها از مزایای مهم این نوع دیوارها می‌باشد.

در این روش قاب‌های پنجره و نعل درگاه به صورت بخشی از سیستم اجرا شده و نیازی به آهنکشی مجزا برای آنها وجود ندارد. با توجه به قرار گیری پروفیل در هر چهار طرف دیوار و اتصال آن‌ها به اسکلت ساختمان اتصال کامل و محکمی بین دیوار و اسکلت ایجاد شده و نیازی به تخریب برای کارگذاری میلگرد وجود ندارد.

 لطفا ما را از نظرات ارزشمند خود بهره مند سازید


https://github.com/igoshev/laravel-captcha